För magens och tarmens välmående

Black Balance For Horses – För mikrobiomets välbefinnande hos hästar

Black Balance är ett effektivt och naturligt kompletterande foder för hästars mikrobiomiala välmående. Förpackningen innehåller en månads ranson för en fullfuxen häst. 3 x 100g påse, 90 kakor. Black Balance är utvecklad för att stöda djurens tarmsystems välmående, och för att återställa tarmens mikrobiom så nära sitt naturliga tillstånd som möjligt. Black Balance är en effektiv och naturlig polyfenolsammansättning för djurs mikrobiomiala välmående. Effekten av starka fenoler isolerade från trä har visats kliniskt i studier på universitetsnivå.

Black Balance For Horses – För mikrobiomets välbefinnande hos hästar

För magens och tarmens välmående

Inget pris hittades

När kroppens goda mikrobiella population matas rätt kommer hästen att känna det – Black Balance.

Björk- och sprängticke-extrakt, polyfenoler, lignofenoler, ligniner och humus- och fulvinsyror.

Black Balance är en polyfenolisk förening raffinerad från ligninrika växtkällor, gjord till en lättdispenserad och välsmakande kaka. Både prebiotika och probiotika är viktiga för tarmfunktionen. Black Balance är ett kraftfullt prebiotiskt preparat som ger en bra mikrobiell stam i djurets kropp. Black Balance främjar den normala funktionen av djurets tarmar och mage tillsammans med mångsidig och balanserad kost. Förpackningen innehåller tre månaders ranson för en fullfuxen häst.

Black Balance är utvecklad för att stöda hästens tarmsystems välmående, och för att återställa tarmens mikrobiom så nära sitt naturliga tillstånd som möjligt. Effekten av starka fenoler isolerade från trä har visats kliniskt i studier på universitetsnivå.

Black Balance görs av björkens lignofenoler, till vilket man lägger till sprängticke-extrakt för att höja på produktens fulvinsyrahalt. Det renaste lignofenolet fås från träd Trädet lagrar ligniner som innehåller allt trädet behöver för att skydda sina celler från t.ex fria radikaler som orsakas av solens gammastrålning. Black Balance är ett starkt prebiotiskt preparat, som matar den goda mikrobstammen i djurets kropp. Med de aktiva ingredienserna i trä och skogsmark är det möjligt:

  1. Att förbättra funktionen i tarmmikrobiomet
  2. Förbättra absorptionen av näringsämnen i matsmältningskanalen
  3. Eliminera t.ex. tungmetaller och fria radikaler som kan följa med maten

Black Balance

Black Balance – Världens mest hälsosamma kaka

Även djur har nuförtiden mer utmaningar med tarmens och magens funktion. Det är möjligt att detta orsakas av den minskande kontakten med naturen och naturlighet. Black Balance revolutionerar bevisligen vardagen med sitt enkla och egendomliga sätt. Svarte hittades överraskande nära, nämligen i skogen och dess näringsämnen, som upptas i väldigt små mängder hos djur bland annat på grund av dagens processer.

Ökande magproblem berättar således något, och en central faktor kan vara balansen mellan önskade och oönskade bakterier. En av Black Balances uppgifter är att återställa den naturliga bakteriebalansen i matsmältningssystemet.

Black Balance -kakorna är enkla att portionera i matskålen, eller t.ex som belöning. Tack vare kycklingfett är de väldigt välsmakande.

Transportsystemet Black Balance

Black Balance är en polyfenolisk förening raffinerad från ligninrika växtkällor, som inkluderar en säregen funktionmekanism och effekt. Både prebioter och probioter är viktiga för djurets tarmfunktion. Black Balance är ett kraftfullt prebiotiskt preparat som ger en bra mikrobiell stam i djurets kropp. Black Balance kan även kallas “transportsystem” tack vare dess höga polyfenolhalt och enorma mängd fulvinsyra. Polyfenoler transporterar näring i blodet, och fulvinsyran binder orenheter i sig. Fulvinsyran kan i dagsläget kallas ett av naturens under, och vi rekommenderar var och en att bekanta sig i forskning som gjorts kring ämnet. Tillsammans gör dessa aktiva ämnen Black Balance det bästa möjliga kompletteringsfodret, som är klokt att inkludera i den dagliga kosten.

Jordmånens humusämnen “är hemligheten”

Djur har nuförtiden mer utmaningar med tarmens och magens funktion. Utmaningarnas tillökning kan ber på många saker, men en betydande faktor är mikrofaunans minskning i marken som används för matproduktion. Vilda djur får humus- och fulvinsyror från vatten och näring, men i husdjurs kost finns dessa ämnen inte egentligen längre. Åkermarken där deras mat odlas har inte tillräcklig mikriobiell aktivitet för dess produktion.

Intensiva jordbruksprocesser förstör jordmånens humus och ytskiktets bakterier, och genom detta även mikrobiell aktivitet. Det är just dessa som tillsammans gör åkern bördig. Om åkermarkens mikrobiella aktivitet vore i dess naturliga tillstånd, skulle den bistå även livsmedelsindustrins växter med prebiotiskt fiber, såkallat lösligt fiber. Situationen är dock inte sådan, så det finns behov för kompletteringsfoder i stil med Black Balance för djur både idag och i framtiden.

Jordmånens humusämnen, dvs. ligniner, lignofenoler, fulvin- och humussyror är våra produkters aktiva superingredienser, och har genomgått hundratals publicerade universitetsforskningsprojekt Black Balances produktutveckling baserar sig på dessa. Produktutveckling och -forskning har samlat information i åratal, genom att följa branschens publikationer, samtidigt som Black Balances konsistens och produktion har utvecklats. Forskningsinstitut runtom i världen forskar i dagsläget aktivt i polyfenoler, ligniner, fulvin- och humussyror för deras terapeutiska effekter.

Djurets kropp hamnar i dagsläget att bryta ner och avlägsna kemikalier, bekämpningsmedel, genmanipulerade organismer, tungmetaller och gifter mer än någonsin. Det samma gäller oss människor.

De aktiva ämnena i Black Balance produceras långsamt i naturen, en del över miljontals år, i jordmånens humuslager samt i djupare sediment när organisk materia bryts ner och ändrar form som resultat av bakterie- och enzymaktivitet.

Genom att justera kosten och med jämna mellanrum rena systemet från skadliga ämnen kan man förbättra husdjurets dagliga välmående.

Dessa naturens superämnen är tillgängliga för dig redan nu, som kompletterande foder. Enligt oss hör humusämnen hemma i alla organismers kost, liksom mineraler och vitaminer.

Som slutresultat ”Missing Link”

Humusämnen gör alltså jordmånen brukbar. De skapar en struktur i jorden, som binder den på plats och tål således hård belastning.

Samtidigt blir jorden porös och vattengenomsläpplig. “Optimalt smulstruktur” binder till sig mycket mer vatten och näring, jämfört med livlös mineralmark. Man kan säga att humus är en försvinnande naturresurs, vilket har lett till att dess kritiska kapacitet i dagsläget är hälften av vad den borde vara.

Humus produceras i samarbete av jordens mikroorganismer och rötter. Växter avger näring och energi till mikroorganismer. Jordens mikrofauna avger näring till växter. Humus innehåller alltid 58 procent kol, vilket gör den till en betydande klimatfaktor.

Åkrars humushaltreducering på 50% betyder att det från varje hektar försvunnit ca. 80 ton humus, som istället har runnit av till vattendrag och fört med sig all näring!

Tarmmikrobiomets roll i diverse sjukdomar förstås allt bättre, när man får mer forskningsresultat i ämnet. Som den västerländska medicinens fader Hippokrates sa redan för 2000 år sedan: ”alla sjukdomar börjar i tarmen”.

Sammansättning

Protein 2,34 %

Fett 0,09 %

aska 2,4 %

fiber 4,6 %

kalcium 0,5 %

fosfor 0,25 %

natrium 0,2 %

Polyfenoler 1890 mg/100 g

Ingredienser

Rågkli, rågmjöl, havreflingor, vatten, socker, lignosulfat (Gjord av björkbark och trä, innehåller humus- och fulvinsyra).

Dosrekommendation:

3 kakor åt hästar (1 kaka 3 gånger per dygn). Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.

Förvaring: Förvara torrt i rumsteperatur i sluten påse. Förvara utom räckhåll för barn.

Tilaa uutiskirjeemme!

Ja saat ensimmäisten joukossa tiedon tarjouksista sekä kampanjoista!