Bäst resultat med daglig dosering

Effe Balances dosräknare ger dig den dagligen rekommenderade dosen av Effektri Omega-3-näringsolja. Doseringen baserar sig på individens vikt, och därför är det bra att väga djuret på förhand. Doseringsanvisningen hittar du även på förpackningen. De olika Effektriförpackningarna (250, 500 och 1000 ml) har även underlättande gyllene “120-sigill”, välj rätt storlek för din familj. Den rekommenderade dosen baserar sig på Nordisk näringskultur och miljöaspekter samt internationell forskning kring olika individers blods fettsyraprofiler.

Dosräknare

Välj djur*
Fyll i djurets vikt (kg)*
0 - 120 dygn, dos
 ml
0 - 120 dygn, dos
 ml
Underhåll, dos
 ml

Folk frågar oss ofta

Effektri Omega-3:s råvarors verkande ämnen har fått totalt 17 st av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) godkända hälsopåståenden. Detta gör denna sammansättning av vildfiskolja och extra jungfruolivolja väldigt unik och effektiv.

Låt oss komma ihåg, att det viktigaste är absorption!
Man kunde säga att “Djur är vad de absorberar”. På grund av detta är det viktigt att se till att den produkt du använder är i absorberbar form, och att kroppen har möjlighet att utnyttja de nyttiga beståndsdelarna av omega-näringsoljan. Vi tog fram möjligheten att mäta näringens och omega-näringsoljans framtagna halter av essentiella omega-3- och omega-6-fettsyror i blodet. En annan sak som vi får positiv feedback för är enkelhet. En produkt för hela familjen, oavsett ras och ålder.

De flesta omega-3-produkter innehåller endast omega-3-fettsyror av fiskursprung (EPA och DHA), eller bara västbaserade omega-3-fettsyror (ALA). Effektri ökar EPA- och DHA-fettsyrornas andel i kosten, som lyfter omega-3-indexen hos katter, hundar och hästar, vilket ger dem skydd mot inflammationsbaserade sjukdomar. Bakom Effektris utmärkta absorption är noggrant utvalda råvaror av människokvalitet, där de bästa sidorna av Arktisk och Medelhavets koster kombineras. Forskningsbaserad kunskap är basen i Effektri, där polyfenolerna från extra jungfruolivolja har kombinerats med EPA- och DHA-fettsyror från renad högkvalitativ vildfiskolja på ett sätt som låter djuret säkert och effektivt återställa samt upprätthålla normala omega-6-/3-fettsyrabalansen i kroppen – permanent. Den här balansen är en viktig del av omega-6/omega-3-balansens återställning och upprätthållning, säkert och effektivt. Effektri-produkterna innehåller även en analytiktjänst (DBS-test), med vilken man pålitligt kan mäta om bl.a. tilläggsolja behövs, och om produkten som används absorberas korrekt i kroppen.

Inte om oljan är korrekt skyddad. Du kan ha stött på bloggtexter, publikationer, eller djurs näringsutbildningar, där man råder att undvika omegaprodukter i plastförpackning. Bifogat korrigeringsforskning, som endast tar ställning till Effektris lagring i de plast- och aluminiumförpackningar vi använder. Livsmedelssäkerhet

Antixodianter används oftast för att skydda fiskolja från “oxidering”, dvs förfall. För fiskoljans känsliga komponenter är syre, ljus och värme gifter. Den kallpressade jungfruolivoljan som används i Effektri skyddar fiskoljan från oxidering i kroppen i över ett dygn. Extra jungfruolivoljan har en annan, minst lika viktig, roll på cellnivån. Olivoljans viktigaste verkande ämnen, hydroxityrosol, skvalen och oleuropein, ändrar fettsyraprofilen i cellmembranet, och förskjuter bl.a. överflödig arakidonsyra, och minskar således risken för låggradig inflammation. Effektri innehåller också E-vitamin, som fungerar som antioxidant, som d-alfa tokoferol i bioaktiv form. Effektris oxideringsstabilitet är utmärkt.

Jungfruolivolja är en naturlig olja, som fås från färska oliver genom mekanisk kallpressning. Innan kallpressning pressas oliverna samman utan uppvärmning eller lösningsmedel. Jungfruolivoljan är till smaken fruktig, och den innehåller naturligt stora mängder bioaktiva polyfenoler.

EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), har godkänt följande hälsopåstående för olivoljans bioaktiva polyfenoler (Commission Regulation (EU) 432/2012): “ Olive oil polyphenols contribute to the protection of blood lipids from oxidative stress. The claim may be used only for olive oil, containing at least 5 mg of hydroxytyrosol and its derivatives (e.g. oleuropein complex and tyrosol) per 20 g of olive oil. In order to bear the claim information shall be given to the consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of 20 g of olive oil.”

Vi råder alla att kontrollera omega-6/omega-3-balansen i nuvarande kosten genom Effektri Balance-testet och samtidigt ta reda på om kosten innehåller tillräckligt med EPA- och DHA-fettsyror. Testet mäter fettsyror från fullblod, så den ger en pålitlig bild av kostens fettsyraprofil. Ur den här profilen kan man räkna ut förhållandet mellan omega-6/omega-3-fettsyrorna. Om kosten är i balans, är relationen mellan omega-6- och omega-3-fettsyror hos hundar mindre än 5:1, hos hästar mindre än 8:1. Om du behöver normalisera djurets omega-6/omega-3-balans, rekommenderar vi kombineringen av Effektri-oljan med naturlig kost och tillräcklig motion. Effektri-fettsyraprofiltestet mäter och analysrerar 11 olika fettsyrors nivå i kroppen. ( 97,5%) Bekanta dig med testet här: DBS-Testet

Obalanserad kost ökar risken för låggradig inflammation. Med Effektri-fettsyraprofiltestet kan du ta reda på om kosten bidrar eller förhindrar inflammation. Om du misstänker låggradig inflammation, så är Effe Balance Kit-testet ett enkelt, snabbt och smärtfritt sätt att ta reda på om djuret får tillräckligt med naturliga fetter i nuvarande kosten. Om det i kroppen inte finns tillräckligt med omega-3-fettsyror i proportion till omega-6-fettsyror, rekommenderar vi regelbunden dosering av Effektri.
Nödvändiga fettsyror sköter om många funktioner som är essentiella för katters, hundars och hästars fysiologiska hälsa. En absorberbar och mot oxidering välskyddad fettsyraprodukt för med sig flera positiva effekter för djurs dagliga välmående. Fiskbaserade omega-3-fettsyror är en viktig del av att skapa en normal och balanserad proportion mellan pro- och antiinflammatoriska fettsyror i kroppen hos katter, hundar och hästar. Omega-3-fettsyror är också viktiga ur den naturliga och friska tillväxtens och utvecklingens synvinkel. Många vetenskapliga forskningar visar att omega-3 (EPA och DHA) är viktiga för hjärtats och blodomloppets hälsa, för valpars nervsystems och muskulaturs utveckling, för kognitiv hälsa (minne, inlärning), samt humör- och uppförandekontroll (störande beteende, aggressivitet mot andra hundar). Omega-3-fettsyror stöder benstrukturens utveckling hos valpar. DHA har en nyckelroll i hjärnans och synens utveckling. En balanserad proportion av omega-6/omega-3-fettsyror stöder naturliga immunförsvaret och balanserar hormonsystemet.
Om du misstänker allergi så är människor, och även djur, oftare allergiska mot fiskprotein, inte fiskfett. Gnid in lite fiskolja på hundens eller hästens tass/ben/fot, eller annanstans där huden är bar. Huden reagerar snabbt om djuret är allergiskt mot fiskolja. Om det inte uppkommer symtom så kan du påbörja dosering enligt rekommendation.
Från de första stegen. Till en början i små doser. (Justera dosering enligt dosräknaren senast vid ett års ålder.) Kontrollera daglig rekommenderad dos: DOSRÄKNARE Vi rekommenderar att kombinera produkten med naturlig kost och för arten säregna miljöaspekter.
Jo det kan man, som energiavfall. En tom 1000ml förpackning kan användas som t.ex behändig, mindre doseringsflaska om du införskaffar en 5000ml Equi-förpackning.
Omega-fettsyror är de viktigaste byggdelarna i cellen och cellmembranet som skyddar cellen, och därför är det väldigt viktigt att se till att djuret får högkvalitativa fettsyror dagligen.
Råkost, BARF och naturlig kost är oftast goda val med tanke på hundens hälsa. Diverse industriella torrfoder eller råprodukter tillverkas, eller är baserade på, produktionsdjur. Produktionsdjurs kost kan innehålla sådant foder som inte hör till djurens naturliga kost. Som undantag viltdjur, t.ex hjort, älg, ren. Hos dessa djur är kroppens fettsammansättning naturlig och ätandet av dessa främjar husdjurets naturliga omega-6 och omega-3-fettsyrabalans i kroppen.
Det är bra att inse att omega-3 och omega-6-fettsyror fås även från industriellt producerad mat. Genom att lägga till Effektri i den dagliga kosten finns det ändå ingen risk för överdosering. Ofta kan fetternas kvalitet och mängd i industriella produkter inte vara tillräckliga för djurets behov. Om t.ex din hund har eksem, klåda, allergier eller problem med lederna, är det bra att kontrollera kosten och omgivningen. Effe Balances torrblodsanalys är ett enkelt och smärtfirtt sätt att testa djurets omega-3-nivåer i nuvarande kosten. Till testsidan: DBS-Test
Om slaggprodukter samlas i lederna kan de orsaka smärta och inflammation. Man har observerat positiv ändring i symptomen genom regelbunden dosering av olja. Forskningar visar att EPA, som hör till omega-3-fettsyror, lindrar smärta och reducerar inflammation i leder. Regelbunden lätt motion och hälsosam naturlig kost stöder läkningen.
GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)
GMP är en lista regler, som beskriver kraven för kvalitativa system, personal, utrymmen, utrustning, dokumentation, produktion, kvalitetskontroll, reklamation, återkall och självkontroll. GMP-certifikatet som våra producenter har, bekräftar att produktionen sker enligt dessa regler, vilket i sig försäkrar att råvarorna, renligheten och etiketterna är regelenliga.
GMP:S REGLER BETYDER:
  • Produktionens utrustning och processer är godkända
  • Hela tillverkningsprocessen dokumenteras
  • Produktionsutrustningen och -utrymmena städas enligt reglerna och arbetet dokumenteras
  • Beståndsdelarna namnges, etiketten och förpackningen är godkända
  • Färdig produkt kan identifieras via produktnumret (partinummer)
INTERNATIONELLA ISO 9001-STANDARDER
Den internationellt godkända ISO-standarden är gjord för att skapa internationella villkor för produktionens kvalitetskrav. Det här certifikatet kontrolleras av en extern privat tredje part, som försäkrar sina kunder att de kan lita på producenten/leverantören när dessa fyller interna processvillkor.
VIKTIGT I STANDARDEN:
  • Kvalitetskontrollsystem
  • Produktionens ansvar
  • Resurskontroll
LIVSMEDELSSÄKERHET

Livsmedelssäkerhet associeras ofta med det antagandet att mat är säkert ätbart och medför inga hälsorisker. Obekanta ämnen eller deras rester kan hittas från nästan all mat, och kan framstå naturligt eller till följd av förfall. Orenheterna kan vara t.ex biokemiska ämnen, som beroende av typ orsaka hälsoproblem. Orenhetens typ påverkar också på produktens ätbarhet. För kända ämnen finns det nivåer, med hjälp av vilka man beskriver gränserna för ämnet i produkten i fråga.

Våra produkters producenter utför kontroller för att säkerställa att dessa ämnen inte överskrider tillåtna mängder. Vi vill t.ex inte att det med oljorna inte hamnar tungmetaller, PCB (polyklorerade bifenyler) eller dioxiner i djurets kropp. För produkterna görs också mikrobiologiska analyser, vilka indikerar om det finns farliga mikroorganismer i produkten.

Erfarenheter och historier om Effes användning

Play Video

Kontakta oss

Tilaa uutiskirjeemme!

Ja saat ensimmäisten joukossa tiedon tarjouksista sekä kampanjoista!